Tuesday, January 09, 2007

Influential Ukrainians

Most influential Ukrainians of 2006 [according to 'Korespondent' magazine's experts]:

1 Rinat Akhmetov, 2 Viktor Yushchenko, 3 Yuliya Tymoshenko, 4 Viktor Yanukovych, 5 Oleksandr Moroz, 6 Ihor Kolomoysky [Privat group businessman], 7 Petro Poroshenko, 8 Serhiy Taruta [IUD businessman], 9 Mykola Azarov [deputy PM and finance minister], 10 Leonid Chernovetsky [L'onya Kosmos], 11 Klyuyev brothers [PoR big-shots and behind-the-scenes fixers], 12 Viktor Pinchuk, 13 Yevhen Kushnaryov [one of PoR's brightest, but not in cabinet], 14 Yuriy Yekhanurov, 15 Oleh Blokhin [Ukraine's soccer coach], 16 Vira Ulyanchenko [Kyiv oblast governor and Yush confidante], 17 Vitaliy Hayduk, 18 Yuriy Lutsenko, 19 Oleh Rybachuk, 20 Petro Symonenko

Since the list was drawn up I would suggest that Hayduk [now NSDC secretary] has moved significantly upward in the list, as has Head of the Presidential Secretariat, Viktor Baloha.

No comments: